Minnekort finnes i mange varianter, og har mange ulike bruksområder. USB-minnepenner benyttes som regel til "midlertidig" lagring av data, mens minnekort som SD, MicroSD, Compact Flash ofte finnes i digitale kameraer. SD-kortene brukes også hyppig i mobiltelefoner, og finnes også i andre enheter som GPS og IOT (Internet Of Things) enheter.


Felles for de fleste er at de baserer seg på Flash lagringsteknologi, en teknologi som skiller seg en del fra tradisjonelle harddisker.


Når det gjelder feil på flash enheter, så skiller man ofte grovt sett mellom logiske og fysiske feil. 


Logiske feil handler som regel om utilsiktet sletting, formatering eller at data på annen måte har blitt korrupt slik at enheten ikke kan leses på normal måte av pc eller kamera. Sistnevnte kan for eksempel skje dersom et minnekort fjernes fra kamera under skriving. Ved logiske feil vil enheten i utgangspunktet bli gjenkjent av pc/kamera, gjerne med melding om at data ikke kan leses og at den må formateres.


Ved fysiske feil vil enheten som regel ikke bli gjenkjent. Enkelte fysiske feil er åpenbare, for eksempel dersom minnepenn er fysisk skadet (knekket) - men usynlige feil som kontrollerfeil eller feil på minneceller er ikke mulig å se.


Man kan gjerne spørre seg hvorfor et pent brukt minnekort - altså som ikke er utsatt for fysisk påkjenning - plutselig slutter å virke, og det finnes flere årsaker til dette. 


En årsak er dårlig kvalitet. Det finnes useriøse minneprodusenter som kjøper opp partier med dårlig flashminne, og produserer dårlige minne (eksempel en 8 GB minnepenn med en dårlig 16 GB minnechip som har blitt "nedgradert").


En annen årsake er at kortet er "oppbrukt". Mens kapasiteten på minnekort øker, så forblir fysisk størrelse den samme (eller mindre), noe som medfører at minneceller og deres isolasjon får mindre margin. Uten å gå i detalj så kan man meget kort si at flash-lagring består av små celler som er hhv. er ladet/utladet. Hver celle er omgitt av islolasjon, og til sammen har disse en varighet på x antall oppadninger. Hvor mange avhenger av type kort (SLC, MLC, TLC) og kvaliteten på disse.


For å forlenge levetiden benytter de forskjellige flashkortene ulike teknikker som minimerer slitasje: alt fra XOR (kryptering) og konvertering. ECC (Error Correcting Code) benyttes for å håndtere mindre feil, men etter hvert reallokeres ødelagte områder til nye friske reserveområder. Men alt har en endre, og på et tidspunkt finnes det ikke friske områder igjen. Dvs, friske områder finnes men ikke der hvor flashminnets service-data ligger (data som holder orden på brukerdataene) - og man opplever da gjerne at minnet ikke gjenkjennes av pc/kamera/mobil.


Men det finnes en løsning!


Vi snakker ikke om "gjør-det-selv" programvare som kan lastes ned fra nett, dette vil ikke kunne redde data fra et fysisk defekt minnekort. Men ved hjelp av avanserte minnekortlesere kan rådata i mange tilfeller leses ut direkte fra minnechip´en (eller via service-kontakter på Monolith minne), deretter korrigeres for feil og rekonstrueres. Dette kan være en tidkrevende jobb siden det finnes et utall varianter av kort som i stor grad har ulik XOR og øvrig struktur. Kortets kontroller må også simuleres (siden den ligger igjen på kortet, og ikke kan leses ut) - men dette er altså mulig.


Har du et ødelagt minnekort?


Kontakt oss for et uforpliktende tillbud, vi kan trolig hjelpe deg.